Concurso Internacional de Piano
XXIX Cidade de Ferrol

Probas

1. As probas do concurso consistirán en dúas eliminatorias e unha proba final, todas elas de carácter público e coas seguintes características:

a) Primeira proba eliminatoria. Duración máxima, 35 minutos. Interpretación dun programa de libre elección que inclúa:

* Un preludio e fuga de “O clavecín ben temperado”, de J. S. Bach.
* Un estudo a elixir entre os de Chopin, Liszt, Scriabin, Rachmaninov, Debussy ou Ligeti.

b) Segunda proba eliminatoria. Duración máxima, 50 minutos.
Recital de libre elección, no cal deberá incluír unha obra, a elixir, entre os seguintes compositores españois:

Albéniz: Unha obra de "Iberia", incluíndo "Navarra" ou "La Vega".
Granados: Unha obra de "Goyescas" ou "El Pelele".
Falla: "Fantasía Bética" ou "4 Piezas Españolas".

Non se admitirán obras interpretadas na primeira proba.

c) Proba final con orquestra. Os concursantes actuarán acompañados pola Orquestra Sinfónica de Galicia.

Os concursantes interpretarán un concerto con orquestra que se elixirá entre os seguintes:

* W. A. Mozart: KV 466 en re menor
* W. A. Mozart: KV 488 en la maior
* Beethoven: nº 3, 4 e 5
* R. Schumann: Op. 54 en la menor
* F. Chopin: nº 1 e 2
* F. Liszt: nº 1 e 2
* P. I. Tchaikovsky: nº 1
* Rachmaninov: nº 2 e 3
* S. Prokofiev: nº 1 e 3
* M. Ravel: Concerto en Sol maior

2. A orde de participación dos concursantes nas probas decidirase mediante sorteo público que se realizará o día 18 de novembro. A hora do sorteo así como o seu resultado, serán publicados na páxina web www.ferrol.es/piano. A falta de asistencia dos concursantes ao sorteo exime á organización de toda responsabilidade, sendo os concursantes os que terán que interesarse pola súa orde de participación. A orde resultante do sorteo non poderá ser modificada, salvo causa de forza maior debidamente acreditada e previa apreciación dela por parte do xurado, con excepción da última proba con orquestra, sobre a que o xurado si se reserva o dereito a modificar a devandita orde.

Data do sorteo: 18 de novembro de 2016 a partir das 20:30 horas.

Orde resultante do sorteo

Logo de escoitar a todos/as os/as participantes da lista de admitidos e presentes nas correspondentes audicións dos días 19, 20 e 21 de novembro de 2016, o xurado acordou que pasen á segunda proba eliminatoria, que comezará o día 22  de novembro, os concursantes que a continuación se relacionan:

Matsuoka, Yuma

Xapón

Seo, Pil-Won

Corea do Sur

Shevchenko, Oxana

Kazakhstán

Silva Borges, José Miguel

Portugal

Bercu, Alina

Romanía

Cayres de Mendonça, Victor

Brasil

Cha, Soo Jin

Corea do Sur

Herman, Harrison

Australia

Hong, Yujin

Corea do Sur

Khudyakov, Oleg

Rusia

Kim, Woojin

Corea do Sur

Kozhakhmetova, Zhibek

Kazakhstán

O Xurado acorda que pasarán á proba final con orquesta os concursantes que a continuación se relacionan

3. En todas as probas as obras interpretaranse de memoria.

4. Todas as probas serán públicas e retransmitidas en directo a través da Internet.

5.- En ningún caso se admitirán cambios no repertorio elixido.

6.- O ditame do xurado será inapelable en todos os casos.

7.- A inscrición no Concurso Internacional de Piano “Cidade de Ferrol” implica, obrigatoriamente, a aceptación íntegra de todos os extremos contidos nestas bases.

8.- Para a resolución de posibles dúbidas ou erros nas versións traducidas das bases, considerase como texto oficial o redactado en galego.

9.- A organización do concurso poderá resolver todas aquelas situacións non contempladas nas presentes bases.

 

Pé da páxina
Páxina principal Bases do concursol Inscricións Premios Probas Galería de fotos Contacto Galego Castellano English