Concurso Internacional de Piano
XXX Cidade de Ferrol

Inscripcións on-line

DATOS PERSONAIS

 
NOME    
APELIDOS    
DATA DE NACEMENTO    
NACIONALIDADE    
D.N.I. ou Nº PASAPORTE    
     

DIRECCIÓN Á QUE DESEXA SE LLE REMITAN AS COMUNICACIÓNS

     
RÚA    
CÓD. POSTAL    
CIDADE    
PAÍS    
TELÉFONO  
FAX  
e-mail      
     

PROGRAMA CO QUE CONCURSA

     
PRIMEIRA PROBA    
       
SEGUNDA PROBA    
       
TERCEIRA PROBA    
       
     
 
 
 



 
Pé da páxina
Páxina principal Bases do concursol Inscricións Premios Probas Galería de fotos Contacto Galego Castellano English